LEDIG STILLING

Barnehagelærer i fleksibel 20% stilling

OSLO

Om barnehagen:

Vårt motto: "Det du ønsker at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem"

Vi er en liten privat barnehage som holder til like ved skogen. Det er plass til 14 barn.

Våre lokaler består av to små rom med gode muligheter for, rollelek og lek i smågrupper og et stort rom som egner seg til fysisk aktivitet og byggeaktivitet.

Vi bruker skogen fast to hele dager i uken.

I årsplanen vår kan du lese mer om våre mål, satsingsområder, og hvordan vi arbeider for å fremme barns utvikling og trivsel. Årsplanen for tidligere år ligger på bydelens hjemmeside. Ny er under utarbeiding.

Stillingen krever barnehagelærerutdannelse

Arbeidsoppgaver :

  • Planlegge og gjennomføre pedagogiske og kreative opplegg for barna.
  • Bidra med innspill og aktiv deltakelse i barnehagens daglige virke.
  • Er med på så barnehagen får en god omsorgs- og læringsarena.
  • Bidra til et godt samarbeid med barn, personalet, foreldre og andre samarbeidspartnere.

Vi ønsker en person som :

  • Er stabil og har høy grad av nærvær.
  • Er bestlutningsdyktig og tydelig.
  • Er positiv og har humor.
  • Har evne til å se hvert enkelt barn og legge til rette for og delta i barns lek.
  • Være en inspirator for de andre ansatte i barnehagen.
  • Kan jobbe selvstendig og samarbeide med det øvrige personalet.

Søknadsfrist: Snarest

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS