LEDIG STILLING

Vi søker etter barnehagelærer

LIER: 24 femåringer trenger deg.

Har du lyst til å jobbe med 5-åringer?

Da har vi et vikariat ledig for deg.

Den som ansettes må ha godkjent barnehagelærerutdanning og kunne framvise tilfredsstillende politiattest. Barnehagelærer jobber tett med pedagogisk leder og øvrige ansatte på basen.

Vi søker etter deg med gode samarbeidsevner og gode lederegenskaper, som kan være aktiv lojal mot vår kristne verdiforankring og være med å skape et godt miljø for barn, foreldre og ansatte.

Stillingen er dette året knyttet til et vikariat på femårsgruppa.

Noahs Ark miljøbarnehage

Vi har 85 barn fordelt på 5 baser.

To baser har 1- og 2-åringer, to baser har 3- og 4-åringer og en base har 5-åringer.

Vi er en mellomting mellom en avdelings- og basebarnehage. Noen rom er felles verkstedrom for alle.

Noahs Ark er en miljøfyrtårnbedrift med kristen verdiforankring. Vår eier er Norkirken Drammen. Barnehagen åpnet i 2008.

Les mer på

noahs-ark.barnehage.no

Søknadsfrist: 18. okt.

Arbeidssted: Lier

Vi ligger i et etablert villaområde og har utviklet et skogsområde til turer i nærhet av barnehagen. Uterommet vårt gir muligheter for allsidig utfoldelse med bakke, ballbinge, Noahs Ark båt, lekeapparater og høye trær.

Vi er en "Livsglede-barnehage" som har samarbeid med et bo- og omsorgssenter.

Vi følger pedagog - og bemanningsnorm. Barnehagen jobber med "Være sammen" og kvalitetsplan til Lier kommune. Vi tenker barnehagen som et hele og hjelper hverandre på tvers av basene.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS