LEDIG STILLING

Brekke Naturbarnehage AS ser etter styrer og pedagogstilling

TØNSBERG

Brekke Naturbarnehage AS

I Brekke Naturbarnehage AS har vi for tiden 27 barn fordelt på to avdelinger med 18 barn over 3 år og 9 barn under 3 år. Barnehagen har unike utearealer i skogområdet hvor vår store gamme er base for 3 – 6 åringene. Disse tilbringer mesteparten av dagen ute og er mye på tur i nærområdet. 0 – 3 åringene har base i barnehagen, men også på denne avdelingen er det stort fokus på natur og uteliv.

Velkommen til Brekke Naturbarnehage AS, en naturbarnehage som ligger på Brekke utenfor Tønsberg. Barnehagen eies av Slagen menighetsråd og har utvidet kristen formålsparagraf.

Det betyr at vi står friere i forhold til andre barnehager til å formidle et kristent budskap. Vi ønsker å ha fokus på kunnskap om den kristne tro gjennom høytider og fortellinger fra Bibelen.

I vår barnehage ønsker vi å undre oss sammen med barna i takt med årstidene. Vi studerer planter, dyr og insekter og legger stor vekt på naturvett, naturvern og respekt for mennesker, dyr og insekter. Vi har fokus på barns medvirkning i egen hverdag, samhandling og vennskap, språk og fantasi.

Vi søker etter en styrer som vil være med å skape en barnehage hvor faglig utvikling og godt barnehagemiljø for ungene står i sentrum. Vi ønsker en person som brenner for natur og uteliv, og som evner å se naturen som barnas pedagogiske arena.

Stillingen er en fast 60% administrativ stilling og en fast 40%
pedagogstilling (100%).

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder for styrer:

• Lede barnehagen i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og barnehagens årsplan og vedtekter

• Har det pedagogiske og administrative ansvaret

• Skal lede og følge opp det pedagogiske utviklingsarbeidet i barnehagen

• Personalansvar

• Økonomi- og budsjettansvar

• Skal sørge for at økonomisk/administrativ drift ivaretas i henhold til gitte rammebetingelser.

• Er medlem i styret og ansvarlig for å informere styret om barnehagens drift, resultatutvikling og behov for utbedringer og vedlikehold. Styrer er styrets sekretær og gjør alle forberedelser til styremøter, samt deltar på styremøtene.

• Ansvar for å utvikle og følge opp overordnede planer for barnehagens videre strategi og satsningsområder

Kvalifikasjoner:

• 3-årig barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning med videreutdanning i småbarns- og barnehagepedagogikk

• Må ha gode norskferdigheter både skriftlig og muntlig etter barnehagelovens § 27 om krav om norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder

• Ledererfaring fra tilsvarende stilling er ønskelig

• Utdanning innen natur og uteliv er ønskelig

Egenskaper:

• Gode lederegenskaper

• Gode relasjonelle ferdigheter

• God kommunikasjons- og formidlingsevne

• Gode samarbeidsevner

• Evne til å lytte, motivere og inspirere

• Evne til å jobbe selvstendig og ta beslutninger

• Evne til å jobbe målrettet for å videreutvikle barnehagen og personalet

• Du er raus og fleksibel

• Du er løsningsorientert og har stor arbeidskapasitet, god oversikt og er faglig sterk

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen Barnehagen ønsker å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.

Vi tilbyr

• PBL tariffavtale og pensjonsavtale

• Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

• En engasjert personalgruppe

• Et eierstyre som er opptatt av kvalitet og utvikling

• Veldig godt fornøyde foreldre

Vi ser frem til å høre fra deg!

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Styrer Ingvild Anthonisen, tlfnr. 934 26 805

E-post: [email protected]

Søknadsfrist: 5. februar 2021

SØK PÅ STILLINGEN

Powered by Labrador CMS