LEDIG STILLING

Engasjert spesialpedagog søkes

NØTTERØY

Stillingsbeskrivelse

Færder kommune har en stor satsning på tidlig innsats i arbeidet med barn/unge og familier i kommunale og private barnehager. Kommunen har eget spesialpedagogisk team for barn med særskilte behov. Teamet består av spesialpedagoger som arbeider med barn som er tildelt ressurser til spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a i Barnehageloven.

Brattås barnehage har ledig vikariat i 80% stilling som spesialpedagog fra 01.01.21- 31.07.21 med mulighet for forlengelse. Spesialpedagogen blir en del av barnehagens faglige team og vil ha et særlig ansvar for å følge opp vedtaksbarn og forebyggende arbeid på individ og systemnivå.

Kvalifikasjoner

Barnehagelærerutdanning med videreutdanning i spesialpedagogikk. Annen relevant høgskoleutdanning kan også bli vurdert.

Helhetlig forståelse av system- og individrettet arbeid

Relevant erfaring innen spesialpedagogisk arbeid

Kartleggingskompetanse

Veiledningskompetanse

Kompetanse og erfaring med implementerings- og endringsarbeid

Generell god IKT-kompetanse

God kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk

Ønskede Kvalifikasjoner:

Erfaring fra arbeid med språk, tegnspråk, tegn til tale og alternativ supplerende kommunikasjon.

Brattås barnehage AS

Brattås barnehage AS er en privat barnehage med åtte avdelinger beliggende på Nøtterøy i Vestfold. Barnehagen er nytenkende, pulserende og har varierte typer avdelinger som er godt tilrettelagt for barn og ansatte. Nærmere 20% av barnehagens ansatte er menn.

Barnehagen stiller høye krav til de ansatte og gode demokratiske verdier og holdninger vektlegges i alle ansettelser. Vi satser på godt arbeidsmiljø hvor fokus handler om å mestre og å være en viktig del av vår virksomhet. Vi vil være verdens beste arbeidsplass og barnehage og det krever engasjerte ansatte. Barnehagen har lønns og pensjonsavtale gjennom Private barnehagers landsforbund sin tariffavtale.

Arbeidsområder

Bidra til helhetstenkning i arbeidet rundt alle barna

Bidra til systemtenkning og iverksettelse av tiltak i det <>

Bidra til god kvalitet i det allmenn- og spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen

Bidra til kompetanseutvikling og ivaretakelse av kvalitetsarbeid innenfor sektoren og i egen barnehage

Ha ansvar for vedtakstimene om spesialpedagogisk hjelp

Samarbeide tett med pedagogisk leder, øvrig personal, foresatte og andre instanser til barnets beste

Gi veiledning til personalet i barnehagen

Delta på nettverkssamlinger

Særlig ansvar for å implementere og bruke BTI

Særlig ansvar for å implementere og vedlikeholde språk-, lese- og skriveplanen.

Personlige egenskaper som vektlegges

Evne til å se helhet og sammenhenger

Være inkluderende og god til å bygge relasjoner.

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Evne til initiativ, bygge god kultur og motivere andre i deres arbeid

Beslutningsdyktig og handlekraftig med evne til gjennomføring

Arbeide selvstendig og strukturert.

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med mange engasjerte og hyggelige medarbeidere

Et faglig barnehagemiljø med mye og ulik kompetanse innefor barnehagepedagogikk.

Muligheter for kompetanseheving og høy grad av autonomi i arbeidet.

Deltagelse gjennom nettverk for spesialpedagoger i Færder kommune.

Konkurransedyktig lønns og pensjonsbetingelser gjennom PBL sin tariffavtale(Private barnehagers landsforbund).

Søknad med CV sendes til: [email protected]
Søknadsfrist: 30.11.2020
Tiltredelse: 04.01.2021

For evnt. spørsmål om stillingen ta kontakt med Ass. daglig leder

Stig Andrè Kragnes på tlf: 48 25 23 23

Søk på stilling

Powered by Labrador CMS