LEDIG STILLING

Harstad kommune søker pedagogiske ledere og barnehagelærere

HARSTAD

Harstad Kommune

Hos oss skal alle barnehagebarn ha et trygt og godt psykososialt miljø. I sammenheng med dette jobbes det med å videreutvikle et godt barnehage- hjem samarbeid og barnehagene jobber i et utviklingsarbeid som omhandler ansattes relasjonskompetanse. Vi har tett samarbeid med skolene for å sikre en best mulig overgang mellom barnehage og Skole, og vi har tett samarbeid med andre instanser der det er naturlig og nødvendig for barnet beste.

Vil du være med å gi barn i Harstad gode oppvekstvilkår?

Barnehagene våre skal ha 50 % pedagognorm og vi trenger flere engasjerte barnehagelærere og pedagogiske ledere for å få til dette.Fra oppstart nytt barnehageår 19.08.2021 har vi ledig både faste stillinger og vikariater.

Vi ber deg skrive i søknaden din dersom du ønsker å prioritere enhetene og ev. hvilken rekkefølge du prioriterer dem i.

Kvalifikasjonskrav:

Barnehagelærerutdanning eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning ibarnehagepedagogikk. (Jf. barnehageloven § 25).Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av NOKUT.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi oppfordrer også barnehagelærerstudenter til å søke.

Krav for tilsetting i barnehage:

Dersom du ikke har norsk som morsmål må du oppfylle kravene til norskferdigheter definert i barnehageloven, barnehagelærer § 27 , pedagogisk leder § 28.Du må forevise godkjent politiattest før tiltredelse i stilling. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder, jf. barnehageloven § 30.Du må levere Egenerklæring – helseattest; Forhåndsundersøkelse tuberkulose før tiltredelse i stilling, jf. barnehageloven § 50.

Barnehagene våre:

Hos oss skal alle barnehagebarn ha et trygt og godt psykososialt miljø. I sammenheng med dette jobbes det med å videreutvikle et godt barnehage- hjem samarbeid og barnehagene jobber i et utviklingsarbeid som omhandler ansattes relasjonskompetanse. Vi har tett samarbeid med skolene for å sikre en best mulig overgang mellom barnehage og Skole, og vi har tett samarbeid med andre instanser der det er naturlig og nødvendig for barnet beste.

Barnehagene våre er samlet i 5 ulike enheter med utgangspunkt i geografisk plassering.

Disse enhetene har ledige stillinger:

Sørhusan barnehager: Høgholtet, Medkila, Breivika, Sørvik, Fauskevåg og Gausvik.

Nordhusan barnehager: Bergseng, Hagebyen, Froskedammen, Barnely og Ervik.

Heggen barnehager: Blåbærdalen, Sletta, Utsikten og Gullhaugen.

Byggeklossen barnehage.

Vil du bli bedre kjent med oss, se hjemmesiden vår harstad.kommune.no/barnehager.

I Harstad kommune får du:

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Som nytilsatt barnehagelærer eller pedagogisk leder hos oss får du 12 000,- i startbonus.Ved første gangs tilsetting i Harstad kommune er det som rekrutteringstiltak dekning av flyttekostnader på inntil 25 000,- fullt ut.Pedagogiske ledere får 20 000,- i tillegg på årslønnen.Barnehagelærere med 60 studiepoeng relevant videreutdanning får stillingskode innplassert i stigen for 4-årig høyskole.

Søk på stillingen

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt [email protected]

I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentligsøkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Powered by Labrador CMS