LEDIG STILLING

Pedagogisk ledere og barnehagelærere

Harstad

Om barnehagene:

Harstad kommune har 25 000 innbyggere, og er et naturlig midtpunkt i landsdelens mest folkerike område. Det er kort vei til det meste du trenger for et godt liv. Harstad er liten nok til å bli kjent med mange, og stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag.Stikkord for vår virksomhet er felles verdiplattform, klart språk, kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet utvikling av våre tjenester.

Søknadsfrist: 27. marsEr du leken, engasjert og opptatt av faglig utvikling og vil være med å gi barn i Harstad gode oppvekstsvilkår?

Fra oppstart nytt barnehageår 15.08.2023 har vi ledig både faste stillinger og vikariater som barnehagelærer og pedagogisk leder.

Barnehagene våre skal ha 50 % pedagognorm og vi trenger flere engasjerte barnehagelærere og pedagogiske ledere for å få til dette. Harstad kommune har 4 Barnehager med flere avdelinger/hus.

Barnehagene er Sørhusan barnehage med avdeling i Fauskevåg barnehage, Breivika barnehage, Høgholdet barnehage, Medkila barnehage og Byggeklossen barnehage. Fra og med årsskiftet 23/24 skal Fauskevåg barnehage flytte inn i ny barnehage i Sørvik. Heggen barnehager med avdeling Blåbærdalen barnehage, Sletta barnehage, Utsikten barnehage og Gullhaugen barnehage. Nordhusan barnehage med avdeling Ervik barnehage, Bergseng barnehage, Froskedammen barnehage, Barnely barnehage og Hagebyen barnehage. Øyriket oppvekstsenter, Finnvika barnehage.

Se våre avdelinger på vår hjemmesiden: Barnehager - Harstad kommune

Vi legger til FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle barnehagene våre. Våre barnehager er en kunnskapsorganisasjon der medarbeiderne er vår viktigste resurs i arbeidet for å gi en trygg og god barnehagehverdag.

I din søknad kan spesifisere ønske om arbeidssted og type stilling du ønsker.

Kvalifikasjonskrav:

 • Du må ha barnehagelærerutdanning eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.
 • Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av NOKUT.
 • Dersom du ikke har norsk som morsmål, må du oppfylle kravene til norskferdigheter definert i barnehageloven, barnehagelærer § 27, pedagogisk leder § 28.
 • Gyldig politiattest leveres før tiltredelse.
 • Gyldig egenerklæring – helseattest, Forhåndsundersøkelse tuberkulose før tiltredelse i stilling, jf. barnehageloven § 50.
 • Barnehagelærerstudenter kan også å søke.

Personlige egenskaper:

 • Stort engasjement for barnehagefaget og de menneskene rundt deg.
 • Evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet.
 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Ser utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogisk innhold.
 • Kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • Liker å ha det gøy på jobb, er engasjert og ønsker å bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Spesielt som pedagogisk leder ser vi etter deg som evner å motivere ansatte og er god på teamarbeid.
 • Kunne veilede og være i samspill med kollegaer og foresatte.

Vi tilbyr:

 • Veiledning som nyutdannet barnehagelærer. For å skape en god sammenheng mellom utdanning og yrke gjennomføres det egne veiledninger for nyutdannede. Veiledningen tilpasses den nyutdannedes forutsetninger og behov.
 • Barnehager som er, utviklingsorienterte lærende organisasjoner. Hvor hele personalet sammen, jobber med barnehagebasert kompetanseutvikling for å videreutvikle egen pedagogiske praksis. Felles pedagogiske utviklingsarbeid som regional ordning for kompetanseheving, som tar utgangspunkt i barnehagenes egne behov, og initieres og organiseres av Harstad kommune. Vi er i partnerskap med UiT Norges arktiske universitet.
 • Kollegabasert veiledning med alle ansatte. Her deles og utvikles kollegaenes kompetanse og praksis, enten sammen med andre i samme rolle eller på tvers av yrkesgrupper.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Som nytilsatt barnehagelærer eller pedagogisk leder hos oss får du 12 000,- i startbonus. Utbetales som et engangsbeløp etter endt prøvetid.
 • Ved første gangs tilsetting i Harstad kommune er det som rekrutteringstiltak dekning av flyttekostnader på inntil 25 000,- fullt ut.
 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Pedagogiske ledere får 20 000,- over tariff for barnehagelærere.
 • Barnehagelærere med 60 studiepoeng relevant videreutdanning får stillingskode innplassert i stigen for 4-årig høyskole.

Harstad kommunes hjemmeside: https://www.harstad.kommune.no/

Annen informasjon:

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Powered by Labrador CMS