LEDIG STILLING

Vi søker barnehagelærer i 50% stilling

Lørenskog

Om barnehagen

Vi er en liten privat barnehage. Vi holder til et sjarmerende gammelt hus. Til sammen har vi 27 barn på en avdeling mer barn i alderen 1-6 år. Vi er 7 ansatte. I vår lille kollegagruppe er godt samarbeid viktig. Hverdag jobber vi for å gi barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. For er det viktig at alle barn møter trygge, omsorgsfulle voksene som anerkjenner og får tett oppfølging. Systematisk språkarbeid blir lagt vekt på i vår barnehage.

Som barnehagelærer i barnehagen vår er du en del av barnehagens lederteam. Barnehagelærer har det overordnete faglige ansvaret for avdelingen. Som barnehagelærer må du sikre høy kvalitet i lek- og læringsmiljøet og at utbytte til barna blir best mulig utefra deres forutsetninger. Du må være tett på praksis og investere i relasjonen til barna, planlegge og evaluere aktiviteter. Vi ser etter deg som opptatt av at barn skal realisere sine fulle potensiale. Du må være selvstendig, engasjert og kunne tenkte helhetlig rundt barns oppvekstmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Være en trygg og varm omsorgsperson og rollemodell for barna
 • Planlegge, gjennomføre og delta i pedagogiske aktiviteter med barn; som lek og fysisk aktivitet, samlingsstund, gruppeaktiviteter, språkgrupper, utelek, turer o.l.
 • Arbeide kontinuerlig med å øke kvaliteten og skape et pedagogisk utviklende miljø i barnehagen
 • Veiledning av personalet
 • Bidra aktivt til at barnehagen når sine mål
 • Sørge for at barna får gode opplevelser både inne og ute
 • Skape et positivt og lekent arbeidsmiljø
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Delta aktivt i det daglige arbeidet med barna
 • Ta medansvar for helheten i barnehagen gjennom å ta del i det praktiske arbeidet i barnehagen, delta aktivt på møter og planleggingsdager, ta imot veiledning og opplæring
 • Holde deg faglig oppdatert

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærer utdanning eller annen pedagogisk utdanning i tråd med barnehageloven · Barnehagelærer utdanning tatt i andre land må være godkjent av NOKUT(fra utdanningsdirektoratet før 2020)
 • Søkere med utenlandsk utdanning må innfri barnehagelovens §18 vedrørende krav om norskferdigheter
 • Gode datakunnskaper
 • Godkjent politiattest i tråd med barnehageloven og egenerklæring om tuberkulose må leveres før tiltredelse

Vi tilbyr

 • Et gått arbeidsmiljø
 • Muligheten til å utvikle deg som fagperson
 • Lønn og pensjon etter PBL sin tariffavtale
 • 5 uker ferie
 • Stabil personalgruppe
 • Nærhet til offentlig kommunikasjon som buss og tog

Søknadsfrist: 15.12.2022

Startsdato: 02.01.2023

Kontaktperson

Marija Hel, styrer, tlf: 459 75 808

Søk på stillingen her


Powered by Labrador CMS