LEDIG STILLING

Vi søker daglig leder

LILLEVANN: Velkommen til Turi Sletners miljøvernbarnehage, vi søker etter daglig leder. Stillingen er et svangerskapsvikariat fra 1. januar 2021 til og med 1. oktober 2021.

Vi er en liten barnehage med ni ansatte. Daglig leder har jevnlig og god dialog med eier og styret, og kan rådføre seg med disse, samtidig som din rolle som daglig leder innbefatter selvstendig arbeid. Som daglig leder har du også ansvar for samarbeid med eksterne instanser og bydelen. Stillingen er 100%, hvor 80% er en administrativ stilling, og 20% er på avdeling.

Turi Sletners barnehave AS

Turi Sletners barnehave AS

Vi er en privat miljøvernbarnehage med 34 barn i alderen 1-6 år. Vi ligger på Lillevann 430 moh, rett ved Nordmarka i Oslo. Her har vi stort uteområde med lavvo, skog og bekk rett på utsiden av gjerdet. Vi bruker marka mye til tur.

Barnehagen eies av pedagog Turi S. Sletner, som har jobbet med og for barn i 46 år. De ansatte står for den daglige driften av barnehagen. Vi har to avdelinger; Blekkulf for barn i alderen 1-3 år og Elg for barn i alderen 3-6 år.

En del av miløvernprofilen vår er at vi er en trikkebarnehage, dvs. at barna kan ta trikken fra Majorstuen til barnehagen på morgenen, og hjem på ettermiddagen sammen med de ansatte. Det er to avganger på morgenen og to avganger på ettermiddagen. Vi lærer barna miljøvern ved å ta vare på og bli glad i miljøet rundt oss gjennom lek, aktiviteter ute og på tur i naturen, slik at barna har lyst til å verne om naturen i fremtiden.

Barnehagens satsningsområder i år er språk, lek og psykososialt miljø. Et godt psykososialt miljø fremmer god sosial kompetanse og læring. Det gir barna troen på seg selv og på egne evner, noe som gir mestringsfølelse og et godt selvbilde. I et godt psykososialt miljø så tilrettelegges det for god lek. Trygghet, omsorg og tilhørighet er viktige forutsetninger i barnehagen, og grunnleggende for alt vi gjør.

Trygghet er forutsetningen for all læring og utvikling. Vi ønsker å lære barna å ta vare på og bli glade i miljøet rundt oss gjennom lek, aktiviteter og turer i naturen. Vi tilbyr aktiviteter som skiskole, alpinskole, svømming og allidrett i trampolinehall.

Søknadsfrist: 1. des.

Arbeidssted: Lillevann, Oslo

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

Daglig leder:

 • Skal sørge for den helhetlige omsorgen for det enkelte barn og barnegruppen.
 • Skal lede barnehagen i samsvar med lover, forskrifter og barnehagens årsplan og vedtekter.
 • Skal lede arbeidet med å videreutvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet.
 • Er ansvarlig for at det fysiske og psykiske miljøet blir tilrettelagt slik at arbeidet med barna enkeltvis og i grupper er i samsvar med gjeldene lover og barnehagens vedtekter og årsplan.
 • Har det overordnede ansvaret for samarbeid med barnas foresatte, for foreldremøter og informasjon fra barnehagen.
 • Er eiers representant i barnehagen, og ansvarlig for informajson om barnehagens drift og for å informere eier om behov for utbedringer og vedlikehold. Daglig leder deltar på styremøtene.
 • Skal sørge for at økonomisk/administrativ drift ivaretas i henhold til gitte rammebetingelser.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø.
 • Engasjerte medarbeidere.
 • Stabilt personale, lite utskiftninger.
 • Lavt sykefravær, vikar ved sykdom.
 • Tariffavtale gjennom PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
 • Lønn etter avtale.
 • Reisekort fra Ruter.

Barnehagen er stengt jul, påske og fire uker på sommeren.

Kvalifikasjoner:

Godkjent utdannelse som barnehagelærer/førskolelærer eller annen høyere pedagogisk utdanning.

Egenskaper:

 • Gode lederegenskaper
 1. Tydelig
 2. Ydmyk
 3. Evne til å se dine kollegaer
 • Relasjons- og utviklingsorientert; liker å gjøre de rundt deg gode. Er lyttende og lærende.
 • Åpen, positiv og inkluderende.
 • Liker utfordringer og er åpen for endring.
 • Løsningsorientert, og med høy grad av nærvær.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Empatisk, fleksibel og raus.
 • Trygg og med godt humør.
 • Strukturert, ansvarsfull og inspirerende.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftig.

Gyldig politiattest må fremvises før ansettelse.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Søknad og SV sendes til [email protected].

Referanser bes tas med til intervju.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS