LEDIG STILLING

Barne- og ungdomsarbeider / barnehageassistent, fast stilling

TRONDHEIM

Om barnehagen:

Om barnehagen:

Andungen barnehage Trondheim SA eies og drives av foreningen TEKNA-barnehager i Trondheim. Foreningen TEKNA-barnehager i Trondheim er en ideell forening som drives av medlemmer i fagorganisasjonen TEKNA, og deres ektefeller/samboere som har betalt foreningskontingent.Barnehagen ble startet opp 1. juli 1992 og ligger ved Stadion på Øya, nær Trondheim Spektrum.Barnehagen er en avdelingsbarnehage og består av tre avdelinger, med totalt 32 barn.

EN INKLUDERENDE BARNEHAGE SOM GIR TILLIT, TRYGGHET OG TRIVSEL FOR ALLE.

I Andungen barnehage er vi en gjeng som er folkelig og liker å være sammen med hverandre. Vi ønsker å yte service, er positiv til endringer og stiller opp for hverandre. Barnehagen er en arbeidsplass hvor vi skal være rause. Det er lov å ha meninger og alle har noe å bidra med. Alle uansett stilling har noe å bidra med, noe de kan som er viktig for barnehagen. Vi ønsker å se på hverandre som en ressurs, ikke som konkurrenter og kontrollører. Vi har en stabil personalgruppe med lang erfaring og kompetanse.

VI SKAL HJELPE BARNA TIL Å BLI DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV.

Arbeidsoppgaver

 • Samtlige ansatte skal betrakte barnehagen som et hele, og ha omsorg og ansvar for barnehagens daglige drift. Alle ansatte skal ha omsorg og ansvar for alle barn. Alle har ansvar for egen utvikling i arbeidet.
 • Ansatte i barnehagen skal gjøre seg kjent med og rette seg etter de regler og felles mål som blir gitt for virksomheten i barnehagen. Sørge for å være faglig ajour til enhver tid.
 • Ansatte i barnehagen har ansvar samlet og enkeltvis for at barnehagen blir drevet i samsvar med lov og regelverk. Følge opp forskrifter, vedtekter og vedtak fattet av sine overordnede.
 • Ansatte i barnehagen skal medvirke til at samarbeidet mellom alle som arbeider i barnehagen, barna, deres foresatte og aktuelle instanser utenom barnehagen blir best mulig.
 • Ansatte i barnehagen skal bidra til utarbeidelse og gjennomføring av årsplan for barnehagens innhold, og medvirke i pålagte møter som for eksempel personalmøter og foreldremøter.
 • Fagarbeider skal bidra aktivt i planarbeidet og har et ansvar i samarbeid med pedagogisk leder at planene blir gjennomført på avdelingen. Fagarbeider skal vise initiativ, engasjement og evne til å håndtere alle sider ved arbeidet på avdelingen. Fagarbeider skal gjennom egeninnsats bidra til at arbeidsoppgavene blir løst på beste måte.
 • Fagarbeider skal tre inn som stedfortreder for pedagogisk leder ved ferier, sykdom, eller annet kortvarig fravær. Det forutsetter dog at nødvendig opplæring er gitt på forhånd.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en ansvarsbevisst og initiativrik medarbeider. Vi legger vekt på kommunikasjon, samarbeid og faglig utvikling. Vedkommende bør ha erfaring fra barnehage eller har annen relevant erfaring med barn, er engasjert og har evnen til å skape gode relasjoner med barn.
 • Du må ha gode norskkunnskaper.
 • For å bli fast eller midlertidig ansatt i barnehage må personer med et annet førstespråk enn norsk eller samisk ha avlagt en norskprøve og ha oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon. Nivåene A2 og B1 skal tilsvare nivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk.

Vi kan tilby

 • Vi kan tilby en utfordrende jobb i en barnehage med et positivt og stabilt arbeidsmiljø, og samarbeid med engasjerte og interesserte foreldre.
 • Tariffavtale gjennom PBL.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: Snarest

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS