LEDIG STILLING

Barnehagelærer/ pedagogisk leder søkes til ny, fast pedagogstilling

HAFRSFJORD

Vår visjon: Med blikk for barnet

Vår visjon: Med blikk for barnet

For å styrke det faglige miljøet ytterligere, har vi omgjort en assistentstilling til fast barnehagelærerstilling, og denne stillingen blir ledig fra 19.oktober! Dersom vi finner vår drømmekandidat som barnehagelærer, har vi nå altså mulighet til å ansette en pedagog "på topp" av pedagognormen. Stillingen er i utgangspunktet en 100% stilling, men stillingsbrøk kan eventuelt reduseres med inntil 40% dersom pedagogen ønsker å jobbe redusert stilling.

Tiltredelse: etter avtale

Mjughaugskogen Barnehage SA

Vi er en privat, foreldreeid barnehage med 4 avdelinger.
Vi har to avdelinger for barn i alderen 0-3 år og for barnehageåret 2020-2021 har vi 2 avdelinger for barn i alderen 3-6 år.
Vi ligger nydelig til i Kvernevik, like ved en liten skog, et lite fjell til å klatre på, og sjøen med krabbestrand.
Barnehagen har åpent fra
07.00 til 16.30

Er du klar for nye utfordringer? Har du lyst å jobbe i en barnehage med godt faglig miljø, godt arbeidsmiljø, godt vikarbudsjett, kjøkkenassistenter, og som prioriterer å bruke vikar ved fravær? Da bør du lese videre!

Vi vektlegger:

- medarbeidere med genuin interesse for barn. Må like å leke:)

- faglig engasjement

- stabilitet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner

- høy motivasjon for arbeidet, godt humør og positiv innstilling

- må snakke flytende norsk muntlig og skriftlig og kunne drive språkopplæring for barn

- erfaring fra arbeid i barnehage

- god relasjonskompetanse

For pedagogstillingen:

- bachelor som barnehagelærer

-må kunne overta rollen som avdelingsleder i perioder med behov.

- søkere med utenlandsk utdanning må være godkjent som pedagogisk leder av Utdanningsdirektoratet, i tillegg til Nokut.

Vi kan bl.a tilby:

- engasjerte voksne i gode lokaler og et fantastisk nærmiljø

-godt samarbeid med bl. a Sunde IL, Kiwi Sunde og med andre private PBL barnehager

-passe stor enhet, hvor alle kjenner alle og det er kort vei til ledelsen og avgjørelser

- faglig godt miljø, kurs, 5 planleggingsdager per år

- tariffavtale med PBL (Private barnehages landsforbund)

- fri hele julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag med lønn

- kjøkkenassistenter som avlaster på kjøkkenet

-treningsgodtgjørelse og bonusordning for trening

- inntil 5 ekstra fridager med lønn for barnehagelærer med godkjent utdanning

- fantastiske barn, foreldre og medarbeidere!

For ytterligere opplysninger kan daglig leder, Carina Ingilæ Svendsen kontaktes på mob 94004870.

Ved ansettelse må nydatert politiattest fremlegges før tiltredelse.

Obs! Intervjuer foretas fortløpende og søknadsfrist kan bli endret.

Søknad med cv og min. 2 referanser sendes på e-post.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS