LEDIG STILLING

Kom til vår barnehage og vær med på å skape en jungel av opplevelser for barna!

OSLO

Collettløkka barnehage:

Collettløkka barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ligger rett mellom Ullevål sykehus og Ullevål hageby, tilbaketrukket og skjermet for trafikk. Barnehagen har tre avdelinger, med til sammen 47 barn fra ett til seks år. Vi ligger sentralt i Oslo, samtidig er det kun en liten trikketur til skogen.I Collettløkka er vi 14 engasjerte medarbeidere, vi har et stabilt miljø hvor begge kjønn er representert, og en styrer som er til stede hver dag. Barnehagen ble startet i 2002, og har vært i faglig utvikling hele veien. Vårt hovedfokus er barns medbestemmelse, lek og vennskap. Barnehagens visjon er: "En jungel av opplevelser- små skritt mot en stor verden." Vi ønsker med dette å gi barna gode hverdagsopplevelser, og et fellesskap som stimulerer til glede, nysgjerrighet og gode vennskapsrelasjoner. Vår pedagogiske plattform er inspirert av filosofien fra barnehagene i Reggio Emilia og vi utvikler oss gjennom felles refleksjon over egen praksis samt interne og eksterne kurs.

Vår visjon er å skape en jungel av opplevelser for alle i barnehagen. Med små skritt skal vi sammen møte en stor verden.

Collettløkka barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ligger i Ullevål hageby området. Barnehagen har tre avdelinger med til sammen 47 barn fra ett til seks år. Fra august 2021 gjør vi barnegruppene mindre og blir totalt 42 barn. Fordelingen blir 12 barn på hver av de minste avdelingene og 18 barn på den største avdelingen.

Collettløkka barnehage ligger tilbaketrukket med et åpent grønt miljø, skjermet fra bil og støy. Vi ligger sentralt i Oslo, samtidig som vi har kort vei til skog og mark.

I barnehagen er vi 14 engasjerte medarbeidere, et stabilt miljø hvor begge kjønn er representert. Vi har en styrer som er tilstede hver dag. Barnehagen startet opp i 2002, og har vært i utvikling hele veien. Barnehagens hovedfokus er barns medbestemmelse, lek med en Reggio Emilia- inspirasjon der barn får bruke sine 101 språk, samt at vi er opptatt av det gode vennskapet og demokrati. Vår visjon er: en jungel av opplevelser - små skritt mot en stor verden . Med dette menes at vi ønsker å gi barna felles, positive opplevelser som skaper nysgjerrighet og lyst til å finne ut av ting selv.

Vi søker etter en pedagogisk leder/ barnehagelærer som passer godt inn i vårt fantastiske team i Collettløkka barnehage.

I Collettløkka barnehage forventer vi at alle voksne kjenner alle barna. Vi er en avdelingsbarnehage, men jobber samtidig helhetlig på huset med mye samarbeid på tvers av avdelingene. Hvert år roterer noen av de ansatte og følger med barna over på ny avdeling.

Vi søker etter en dyktig og engasjert pedagog som vil bidra med nye tanker og refleksjoner inn i en barnehage som etterstreber videre utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar på egen avdeling ved pedagogisk leder-stilling
 • Medansvar for å lede det pedagogiske arbeidet på avdelingen
 • Medansvar for barnas læringsmiljø på avdelingen med fokus på rommet som den tredje pedagog
 • Å være en aktiv deltager i pedagoggruppen i barnehagen, der endringsprosesser er en viktig del av det
 • Bidra til å skape arenaer for refleksjon i barnehagen
 • Være med på å bidra til at Reggio Emilia-filosofien slår rot i vårt pedagogiske arbeid

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning
 • Kunnskap og interesse for Reggio Emilia-inspirert arbeid; skriv om dette i din søknad
 • Kunnskap og erfaring med digitale verktøy sammen med barn
 • Gode norskferdigheter, muntlig og skriftlig. Minimum bestått norskprøve B3, dokumentasjon må legges ved søknad for at den skal bli vurdert godkjent
 • Politiattest ved ansettelse

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som ønsker å jobbe Reggio Emilia-inspirert, og vi ønsker at du sier noe om dette i søknaden din
 • Du liker å bli utfordret og du liker å utfordre
 • Du er faglig sterk, reflektert og har evne til å skape refleksjon i personalgruppa
 • Du er en dyktig formidler av faget og du er en aktiv bidragsyter i ledergruppa
 • Har en positiv og raus holdning
 • Kan samarbeide godt med andre
 • Tar i bruk egne interesser i jobben
 • Er et godt forbilde
 • Tar barns medvirkning på alvor
 • Har god lekekompetanse og gir rom for lek på barnas premisser
 • Har et godt overblikk og ser hvert enkelt barn
 • Er initiativrik og ikke redd for å ta beslutninger
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Er en tydelig leder som tar ansvar for personale på sin avdeling og er god på organisering

Vi kan tilby:

 • Et reflektert pedagogteam der vi er i endring og bevegelse
 • Du får være med på å forme barnehagens pedagogikk
 • Et faglig og reflekterende arbeidsmiljø med blant annet faste refleksjonsmøter og fagmøter
 • Veiledning for nyutdannede
 • Faglig påfyll og kurs der vi som privat barnehage velger selv hva vi vil fokusere på
 • 2 pedagoger på hver avdeling der en er pedagogisk leder og en er barnehagelærer med tydelig rollefordeling
 • Et godt faglig miljø
 • Engasjerte og motiverte medarbeidere
 • Et godt arbeidsmiljø med mye humor og glede
 • Kokk som lager mat hver dag
 • Gode arbeidsforhold
 • Lønn: Etter avtale og Tariff

Søk på stillingen

Arbeidsgiver: Collettløkka Barnehage As
Stillingstittel:Pedagogisk Leder/Barnehagelærer
Frist: 09.05.2021
Ansettelsesform: Fast

Powered by Labrador CMS