LEDIG STILLING

Vi har ledig 100% vikariat som barnehagelærer/ pedagogisk leder for snarlig tiltredelse

ALTA

Vi tilbyr:

· Godt faglig miljø med engasjerte medarbeidere

· God voksentetthet, med lite møtevirksomhet på dagtid.

· Konkurransedyktig lønn etter PBL regulativ (tariffavtale mellom PBL, utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta)

· avspasering til jul og påske

· flotte og spennende uteområder

· stabile og erfarne kolleger

· faglig utvikling, god oppfølging og veiledning

· kurs og faglig påfyll

Våre forventninger til deg:

Holmen gårds- og naturbarnehage AS

Holmen gårds- og naturbarnehage AS er en privateid barnehage på Holmen, noen kilometer fra Alta sentrum. Barnehagens bygg ble ferdigstilt i desember 2010.

Vi har flotte uteområder, kjøkkenhage og egen fjøs med gris, kaniner, marsvin og høner.

Det er naturen gjennom alle årstider og temaer som dyr, og mat som legger føringer for det pedagogiske opplegget i barnehagen.Vår visjon er «NATURlig lek og læring»

· Du har godkjent barnehagelærer utdanning

· Du kan norsk skriftlig og muntlig

· Du er punktlig, pliktoppfyllende og liker utfordringer.

· Du har relasjonskompetanse i møte med barn, foreldre og kollegaer

· Du er faglig sterk og reflektert.

· Du har en helse som er forenelig med en aktiv og stabil hverdag for barn

· Du kan bruke naturen som læringsarena i alle årstider.

· Du er fortrolig med stell og håndtering av dyr på en gård

· Du er varm og omsorgsfull.

· Du har mulighet til å delta på møter inntil 2 ettermiddager i mnd.

Dine ansvarsoppgaver:

· Planlegge, igangsette og gjennomføre pedagogisk arbeid.

· Delta og bidra aktivt i team arbeid

· Bidra til å utvikle barnehagen videre med fokus på kvalitet, utvikling og læring.

· Observere, dokumentere og vurdere.

Søknadsfrist settes til 20.11.2020

Mer informasjon finner dere på holmen.barnehage.no

Søknaden sendes til [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS